Византийските храмове на центъра

Византийските храмове на центъра

Построена през 7 век, църквата „Божия София“ доминира на сегашното кръстовище на улиците Ерму и Агия София и е един от най -важните византийски паметници в града. На същия път, към Егнатия Одос, е ранната християнска църква на Панагия Ахиропоету, построена през ХІ век на Панагия Халкеон и разбира се по -високо, на улица Агиу Димитриу, покровителят Агиос Димитриос, може би най -важната сграда в Солун, датирана до 5 век. Той има катакомби и е обявен от ЮНЕСКО за обект на световното наследство.

Back to Top