Бялата кула и периферията

Бялата кула и периферията

Символът на града е построен през 15 век – никой не знае от кого – и днес функционира като музей на историята на града. В интересните сгради около Кулата се помещават най -важните театри в Северна Гърция, а именно KTHBE в Обществото за македонистика и Кралския театър точно отсреща.

Back to Top